Python

Nauka programowania w języku Python jest skierowana do młodzieży.

Podczas spotkań rozwijamy umiejętność logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i tworzenia algorytmów. Praca nad konkretnymi zadaniami pozwala uczyć się w praktyce programowania.